Home

Bedrijvenpark Waanderveld, high tech en creativiteit onder hoge eiken en tussen historische Drentse houtwallen. Het terrein is bestemd voor bedrijven met een hoogwaardig dienstverlenend of technologisch en creatief karakter. Van apparatuur voor digitale print-technologie, creatieve architectuur en interieur-bouw tot de wereldwijd toegepaste Bluetooth technologie voor mobiele communicatie die er wordt ontwikkeld.

Het Bedrijvenpark Waanderveld kenmerkt zich door een relatieve kleinschaligheid en de manier waarop bij de verkaveling gebruik is gemaakt van bestaande landschapselementen in de vorm van houtwallen en kleinschalige bospercelen. In combinatie met de met zorg aangelegde directe bedrijfsomgeving is een bedrijvenpark ontstaan van bijzondere allure. Een deel van het bedrijvenpark is bestemd voor de combinatie van wonen en werken.