Nieuwsberichten

Stichting Begeleid Wonen Drenthe v.s. Gemeente Emmen

wo 21-11-2018, 15:20

Stichting Begeleid Wonen Drenthe v.s. Gemeente Emmen

woensdag 24 januari 2018

Emmen moet oplossing zoeken voor dagbesteding kwetsbare jongeren
Emmen - Wakker Emmen wil van het Emmer college opheldering waarom de Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet stoppen met de activiteiten op de locatie aan de Waanderweg.

De stichting biedt dagbesteding aan jongeren met een beperking of aandoening. Er komen veertien jongeren voor dagbesteding op de locatie en er wonen twee cliënten. Wakker Emmen wil weten waarom het college het advies van de commissie voor bezwaar en beroep ter zijde schuift en niet op zoek gaat naar een oplossing. De partij wijst erop dat het om kwetsbare jongeren gaat en dat de zorg hiermee in het geding kan komen.

Passende oplossing
Raadslid Sandro Slijepcevic van Wakker Emmen: 'Onze indruk is dat de gemeente wel heel formeel met het bestemmingsplan omgaat. Volgens ons, biedt de uitspraak van de bezwarencommissie voldoende mogelijkheden om op zoek te gaan naar een passende oplossing aan de Waanderweg. Wonen en werken is toegestaan op het Waanderveld en dagbesteding is een activiteit die te vergelijken is met andere activiteiten, die wel zijn toegestaan. Het gaat hier om kwetsbare jongeren met een zorgvraag en daar hoort ook de menselijke kant bij. De gemeente stelt zich wel erg formeel juridisch op, in plaats van naar een oplossing te zoeken.'
Wakker Emmen stelt de kwestie aan de kaak in de raadsvergadering van 25 januari 2018.

Bron: Emmen.nuwoensdag 7 maart 2018

Begeleid Wonen Drenthe eist schorsing dwangsom
Emmen / Den Haag - Een dwangsom van maximaal 75.000 euro moet voorlopig van tafel. Dat eisten Erik en Diana van Wieren, de bedrijfsvoerders van een opvang voor jongeren met een beperking in Emmen, woensdag bij de Raad van State.

Hun stichting Begeleid Wonen Drenthe moet van de gemeente vertrekken van de Waanderweg, omdat de activiteiten en de bewoning niet zijn toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan. De stichting bestrijdt dit.
Los van de bewoning door twee cliënten van de bedrijfswoning, is het nog maar de vraag of de activiteiten op die plek verboden zijn. De Raad van State moet daarvoor diep in de regels van het bestemmingsplan duiken. Daarnaast moet de Raad beslissen over de dwangsom.

Zodra de Raad uitspraak heeft gedaan, moet de stichting binnen twee weken zijn vertrokken. Tenzij de Raad beslist dat die termijn wel erg kort is of als de uitkomst is dat de stichting mag doorgaan met zijn activiteiten.
Volgens een woordvoerster van de gemeente kan er wel worden bekeken welke activiteiten kunnen worden toegelaten met een afwijking van het bestemmingsplan. Maar de bewoning van de bedrijfswoning moet zonder meer worden gestaakt.
De advocate van de stichting verwijt de gemeente mooie woorden, maar weinig gevoel voor de zorgplicht die gemeenten ook hebben. 'De gemeente blijft lijdzaam zitten wachten op initiatieven van onze kant', zegt de advocate.
Intussen wordt wel het mes op de keel gezet. Over uitstel van de dwangsom valt niet te praten. Volgens de gemeentewoordvoerster is dat niet aan de orde, omdat een buurvrouw heeft geklaagd over overlast. De gemeente moet dus wat doen. Maar de advocate klaagde bij de Raad dat de gemeente juist niet optreedt bij andere overtredingen van het bestemmingsplan op hetzelfde bedrijventerrein.
Ook bij de overlast zet de advocate een vraagteken. De buurvrouw woont in een bedrijfswoning en daarvoor geldt al minder bescherming tegen overlast dan bij een burgerwoning in een woonwijk. Het bestemmingsplan laat volgens haar ook een timmerfabriek toe, maar de gemeente verbiedt het maken van meubels door de cliënten van de stichting.
De uitspraak volgt over enkele weken.

Bron: Emmen.numaandag 19 maart 2018

Stichting Begeleid Wonen Drenthe mag nog even blijven op het Waanderveld
Emmen – De stichting Begeleid Wonen Drenthe is voorlopig verlost van dwangsommen met een hoogte van 75.000 euro. De Raad van State schorste die maandag in een spoedprocedure die door de stichting was aangespannen.

De Raad vindt het belang van de gemeente Emmen om een einde te maken aan de volgens haar illegale situatie, niet opwegen tegen het belang van de stichting. Op dit moment wonen twee jongeren met een beperking in de bedrijfswoning van het pand aan de Waanderweg. Die zouden meteen op straat komen te staan als de leiding van de stichting zware boetes wil voorkomen.
De druk is nu voorlopig van de ketel. De Raad van State behandelt de zaak in een vervolgzitting binnen enkele maanden. Intussen heeft de stichting twee alternatieve locaties voor de opvang aan de gemeente voorgelegd. Dat was voor de gemeente eerder al een voorwaarde om uitstel te geven.

De Raad vindt het belang van een buurvrouw van het pand ook minder zwaar wegen dan de belangen van de jongeren. Overlastgevende activiteiten waren al eerder gestaakt en het pand wordt overdag alleen gebruikt tussen negen uur ’s morgens en drie uur ’s middags. Dat vindt de Raad aanvaardbaar op een locatie op een bedrijventerrein.

Bron: Emmen.numaandag 13 augustus 2018

Nieuwe locatie voor Stichting Begeleid Wonen is stap dichterbij
Emmen – Een nieuwe plek voor Stichting Begeleid Wonen is een aanzienlijke stap dichterbij gekomen. Dat melden Erik en Diana van Wieren van de gelijknamige instelling. De nieuwe locatie onthullen de twee nog niet, maar wordt in ieder geval wel in of rondom Emmen.

De stichting, momenteel nog gevestigd aan de Waanderweg in Emmen, kwamen begin dit jaar in conflict met de gemeente Emmen. Volgens de laatste staat het bestemmingsplan de werkzaamheden van de stichting op de huidige locatie niet toe. Begeleid Wonen bied dagbesteding aan jongeren met een al dan niet psychische beperking. Er woonden twee jongeren in het bedrijfspand, daarnaast bezochten ruim tien jongeren van de locaties in Coevorden en Schoonoord het pand in Emmen.
De zaak kwam aan het rollen nadat een buurman had geklaagd over overlast. De gemeente Emmen stelde begin dit jaar dat de stichting voor 1 maart moest vertrekken, anders zouden er dwangsommen ter hoogte van 75.000 euro worden opgelegd.

Raad van State
De zaak speelde uiteindelijk tot aan de Raad van State. Die oordeelde echter dat het belang van de gemeente Emmen om een einde te maken aan de volgens haar illegale situatie, niet opwegen tegen het belang van de stichting. De stichting kon dus voorlopig blijven, ook omdat Begeleid Wonen bij de gemeente twee alternatieve locaties had voorgelegd.

Binnen gemeentegrenzen
Volgens Erik van Wieren is er een belangrijke stap voorwaarts gezegd. ‘In een van de twee locaties kon de gemeente zich prima vinden. Wij gaan er vanuit dat alles verder ook rondkomt.’ De verhuizing staat op stapel, maar Van Wieren wil het nieuwe adres nog even voor zich houden. Volgens hem moeten er eerst nog wat laatste puntjes op de i worden geplaatst. ‘We willen er pas mee naar buiten als alles echt rond is.’ Het enige wat hij kwijt wil, is dat de stichting in ieder geval binnen de gemeentegrenzen van Emmen blijft. Als alles goed gaat, dan vindt de verhuizing in november plaats.

Loods
Als tweede locatie hadden Erik en Diana een plek vlakbij hun woning in Erica bedacht. ‘We zijn onlangs verhuis en we hebben een stuk land bij ons nieuwe huis liggen. Een te bouwen loods op die grond zou dienst kunnen doen als dagbesteding. De gemeente gaf daar echter geen toestemming voor.’

Druk in Den Haag
Tegelijkertijd is het afwachten tot de Raad van State zowel de gemeente als de stichting oproept voor een vervolgzitting. Dat zou voor de zomer nog gebeuren, maar dat is er niet van gekomen, aldus Van Wieren. ‘Ze hebben het hartstikke druk in Den Haag’, verklaart hij. ‘We hebben vorige week een aantal data doorgegeven tot en met januari wanneer we kunnen en niet kunnen. De Raad maakt vervolgens nog een afspraak met ons.’

Bron: Emmen.numaandag 29 oktober 2018

Begeleid Wonen Drenthe blijft strijden tegen gemeente
Emmen - De huur van het pand aan de Waanderweg is intussen opgezegd. De stichting Begeleid Wonen Drenthe heeft een ander pand gevonden in Nieuw-Amsterdam. Maar de rechtszaak over de opgelegde dwangsom over de activiteiten aan de Waanderweg in Emmen loopt door.

Alleen al om naderhand een schadeclaim bij de gemeente te kunnen neerleggen, aldus de advocate van de stichting. Ze houdt met de stichting vast aan het standpunt dat de activiteiten aan de Waanderweg gewoon vallen onder het daar geldende bestemmingsplan. Dat plan laat onder meer welzijn en zorg op die locatie toe.
Alleen het bewonen van de bedrijfswoning door enkele jongeren met een beperking is opgegeven. Maar voor de andere activiteiten had de stichting het pand helemaal niet hoeven verlaten, zegt ze. De stichting staat nu voor onnodige verhuis- en inrichtingskosten op de nieuwe locatie.

Een dagverblijf aan de Waanderweg kan, stelt een woordvoerster van de gemeente. Dagbesteding niet. Maar daarbij rijst de vraag wat er dan in een dagverblijf wordt gedaan. Volgens de woordvoerster moet daarbij worden gedacht aan een kinderdagverblijf. De vraag is of dit wezenlijk verschilt van wat er in de verboden dagbesteding van de stichting gebeurt. In beide gevallen wordt er geknutseld. Bij Begeleid Wonen Drenthe met fietsen en hout door jongeren met een beperking.
De Raad van State mag nu de verschillen gaan zoeken. Zijn die er niet, dan heeft de gemeente een probleem. De stichting is dan onterecht weggejaagd en een schadeclaim ligt dan voor de hand.
Voor de nieuwe locatie aan de Zijtak in Nieuw Amsterdam heeft de gemeente zeer recent een vergunning verleend met een afwijking van het daar geldende bestemmingsplan. De advocate van de stichting bestudeert nu de regels van die vergunning voor kleine lettertjes die misschien later toch voor problemen kunnen zorgen. De bewoners van de bedrijfswoning aan de Waanderweg hebben inmiddels een nieuwe begeleide woonplek gevonden.
De Raad van State oordeelt over zes weken.

Bron: Emmen.nu
woensdag 21 november 2018

Begeleid Wonen Drenthe verliest hoger beroep over vestiging Emmen
Emmen - De vestiging van de zorginstelling van Begeleid Wonen Drenthe aan de Waanderweg is illegaal en de dwangsom van de gemeente Emmen is daarom terecht. Dat bepaalde de Raad van State woensdagochtend in het hoger beroep dat was aangespannen door de zorginstelling.

De zorginstelling voor jongeren met een beperking is intussen verkast naar een andere locatie in Nieuw-Amsterdam om een dreigende boete te voorkomen. Maar volgens de instelling was het optreden van het gemeentebestuur onrechtmatig. Daarom werd ook een schadeclaim overwogen, omdat de instelling onnodig kosten moest maken voor de gedwongen verhuizing.

Bestemmingsplan laat geen zorginstelling toe
De advocate van de zorginstelling stelde dat de activiteiten van Begeleid Wonen Drenthe passen binnen de regels van het bestemmingsplan voor de Waanderweg. Ze erkende wel dat de bewoning door enkele jongeren van de bedrijfswoning niet was toegestaan en aan die bewoning werd meteen een einde gemaakt.

Volgens de Raad van State moeten de activiteiten van de zorginstelling inclusief de bewoning niet los van elkaar worden gezien. En als geheel passen ze niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Dat laat geen zorginstelling toe. En daarmee zijn de activiteiten van de zorginstelling op die locatie illegaal.

Bron: Emmen.nu