Nieuwsberichten

Bijeenkomst noodopvang asielzoekers

do 10-09-2015, 11:04

Bijeenkomst over mogelijke noodopvang asielzoekers

Op dinsdag 15 september organiseert de gemeente Emmen samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een informatiebijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst staat het verzoek van het COA, om voor de duurvan 6 tot maximaal 12 maanden noodopvang te verzorgen voor 400 totmaximaal 600 asielzoekers, centraal. Het COA vraagt deze noodopvang te organiseren naast het huidige opvangcentrum aan de Wilhelmsweg in Emmen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats op het gemeentehuis, ingang Vreding-zijde.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om op donderdag 24 september te spreken over de vraag van het COA. Hierna wordt definitief bekend of er wel of geen extra asielzoekers worden opgevangen.

 

Vragen

De gemeente en het COA kunnen zich voorstellen dat bewoners en ondernemers in dit stadium vragen hebben, om deze reden wordt de informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op de vraag van het COA en de vraag die gesteld is aan de gemeenteraad. Uiteraard krijgen aanwezigen de mogelijkheid om aan de gemeente en het COA vragen te stellen.