Nieuwsberichten

Emmen maakt het gewoon !

ma 11-11-2013, 10:51

Emmen maakt het gewoon! : positief en stimulerend nieuws

uit bedrijfsleven en beroepsonderwijs op een nieuwe website

Emmen maakt het gewoon!, een website met positief Emmens nieuws uit bedrijfsleven, beroepsonderwijs en economie staat sinds maandagmorgen online. De site brengt al dit nieuws vanuit verschillende bronnen op een eenvoudige manier bij elkaar op één website. Het is een initiatief van de Emmenaren Herman Idema en Roel Barkhof, met steun van websiteontwikkelaar Webba.

“Veel persberichten uit het bedrijfsleven, berichten over opdrachten, uitbreidingen, samenwerkingen en andere positieve gebeurtenissen verdwijnen vaak met slechts enkele regels naar de marges van de reguliere media of komen helemaal niet aan bod omdat de algemene nieuwswaarde te gering is voor die media. Met ontwikkelingen in het MBO- en HBO onderwijs zie je datzelfde. Ze hebben nu op de nieuwe website ook een plek tussen het positief bedrijfs- en economisch nieuws. De website “Emmen maakt het gewoon!” moet mensen, ondernemers, medewerkers stimuleren, een goed gevoel meegeven, succes uitstralen,” vertellen de initiatiefnemers.

Beide mannen hebben door hun activiteiten nauwe banden met bedrijfsleven en beroepsonderwijs in Emmen. Ze constateren dat er heel veel positiefs, stimulerends te melden is vanaf de bedrijventerreinen, uit het beroepsonderwijs en de lokale economie. “Het nieuws ligt vaak gewoon voor het oprapen maar je moet het wel willen zien. Er is verschrikkelijk veel in het bedrijfsleven in deze regio dat gewoon erg goed gaat. Er zijn legio bedrijven met goed gevulde orderportefeuilles en een krapte aan vakmensen. Daar berichten wij onder andere over,” vertelt Herman Idema. Hij is behalve directeur van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) eigenaar van een consultancybureau en tevens voorzitter/oprichter van de vastgoedsocieteit Aedificium . De andere initiatiefnemer is Roel Barkhof, eigenaar van een bureau voor Public Relations, Communicatie en Organisatie. “Via onze contacten in het bedrijfsleven zien we welke positieve dingen er gebeuren en wat die betekenen voor de regio. Het glas is hier echt half vol. En dat laten we via de nieuwe website zien. We leven in een gebied met kansen.  Emmen is een stad met lef en dat willen we uitstralen!

De beide initiatiefnemers willen met de website ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van deze regio als een actief gebied met veel kansen en grote ondernemersgeest. “Wist je dat in de gemeente Emmen 7000 ondernemers in het handelsregister staan?”, zegt Roel Barkhof. “Hier gebeurt echt wat in de regio. En dat willen we nog duidelijker laten zien.”

www.emmenmaakthetgewoon.nl