Nieuwsberichten

UMCG Ambulancezorg

wo 18-09-2013, 11:00

Onderzoek naar verplaatsing ambulancepost Emmen
uit centrum naar terrein Nieuw-AmsterdamsestraatUMCG Ambulancezorg en de gemeente Emmen zijn serieus met elkaar in gesprek over de verplaatsing van de ambulancepost uit het centrum van Emmen naar het terrein van de voormalige gemeenteboerderij aan de Nieuw-Amsterdamsestraat / Rondweg in Emmen. UMCG Ambulancezorg heeft plannen om op die locatie een ultramodern en zeer duurzaam gebouw te realiseren dat gaat dienen als ‘moederschip’ voor een aantal kleinere ambulanceposten in heel Zuidoost Drenthe. In het gebouw en op het terrein moet in de ogen van UMCG Ambulancezorg ook een mogelijkheid komen voor scholing en praktische oefeningen van ambulancepersoneel. De gemeente Emmen staat welwillend tegenover de ideeën.

De huidige ambulancepost aan de Van Schaikweg in het centrum van Emmen is aan het eind van de bouwkundige levensduur en moet hoognodig worden vervangen. UMCG Ambulancezorg is daarom al langere tijd op zoek naar een geschikte strategische locatie in Emmen voor een nieuwe ambulancepost met een bovenlokale functie. De locatie op de plaats van de voormalige gemeenteboerderij op de hoek van de Rondweg – Nieuw-Amsterdamsestraat ligt zeer strategisch voor zowel inzetten in Emmen zelf als richting plaatsen als Nieuw-Amsterdam/Veenoord en het gebied rond Sleen.

De plannen van UMCG Ambulancezorg betekenen dat bij een positief resultaat van de gesprekken met de gemeente een gebouw wordt ontworpen dat voldoende ruimte en uitbreidingsmogelijkheden biedt om in te spelen op de ontwikkelingen rond specialisatie die momenteel gaande zijn in de wereld van de regionale ziekenhuizen. Deze kan extra patiëntenvervoer met zich meebrengen. Ook worden de eisen rond scholing en praktische oefenmogelijkheden voor ambulancepersoneel steeds verder aangescherpt. Ook daar kan op de beoogde locatie op worden ingespeeld.

Zodra de gesprekken met de gemeente over de locatie zijn afgerond en de plannen verder zijn uitgewerkt, wordt voor de mensen in de omgeving een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over de nieuwe ambulancepost en de manier waarop UMCG Ambulancezorg op de nieuwe locatie en in de nieuwe omgeving als goede buur wil functioneren.