Nieuwsberichten

Duurzame stedenbouw ontworpen met landschap

ma 06-06-2011, 14:24

Waanderveld genomineerd voor de Drentse Architectuurprijs

De gemeente Emmen is met het project Waanderveld genomineerd voor de DrentseArchitectuurprijs. Door middel van digitale stemmen wordt bepaald wie de Drentse Architectuurprijs in de wacht sleept. Wethouder Ton Sleeking reageert met trots: “Het Waanderveld sluit aan bij het Emmense principe van

duurzame stedenbouw waarbij rekening is gehouden met het landschap, dit is onze bijdrage aan een mooier Drenthe. Ik roep iedereen op om een stem uit te brengen op www.drentsearchitectuur.nl Op 21 juni wordt de architectuurprijs Drenthe uitgereikt.

De prijs is een initiatief van het Drents Plateau, Stichting het Drentse Landschap en de Bond Nederlandse Architectuur Kring Drenthe. Het doel van deze prijs is om een groter publiek in Drenthe bewust te maken van het belang van architectuur en ruimtelijke kwaliteit voor de leefomgeving. Het Waanderveld is samen met drie andere projecten uit de provincie genomineerd.

Bijdrage aan een mooier Drenthe
Het thema van de Drentse Architectuurprijs is dit jaar “Zelfverzonnen”. De zelfverzonnen projecten en gebouwen moeten bijdragen aan een mooier Drenthe. Het thema sluit goed aan het bij het Waanderveld, want het doel van het Waanderveld is een bedrijventerrein te realiseren waar kleine startende bedrijven door een redelijk grote ontwerpvrijheid een plek kunnen vinden om hun eigen woon-werkpand te realiseren. De bebouwing is zelfverzonnen en daardoor zeer afwisselend van vorm en uistraling. Het gebied is inmiddels grotendeels gevuld.

De jury van de Drentse Architectuurprijs over het Waanderveld: “Het is een aantrekkelijk gebied geworden dat door het fietspad voor iedereen te beleven is, en waar verschillende opdrachtgevers door de aanwezigheid van een goed set randvoorwaarden toch voldoende vrijheid hebben gekregen om zich op eigen wijze te vestigen. De ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en het woon-werk klimaat van de gemeente Emmen.”

Dag van de Architectuur
In het weekend van 25 en 26 juni zijn de landelijke dagen van de architectuur. Tijdens deze dagen krijgt het publiek de kans om architectuur te beleven. Op 25 juni organiseert de gemeente Emmen in samenwerking met de ondernemers van het Waanderveld een rondleiding bij diverse architecten, die op de locatie wonen en werken. Kijk voor meer informatie op www.emmen.nl/architectuur.